خبرهای ویژه

» اخبار شهر » حضور کارشناسان اداره کل مدیریت بحران جهت هماهنگی و برنامه ریزی احداث پارک بحران شهرداری

تاریخ انتشار : 1397/09/26 - 6:58

 کد خبر: 4853
 133 بازدید

حضور کارشناسان اداره کل مدیریت بحران جهت هماهنگی و برنامه ریزی احداث پارک بحران شهرداری

حضور کارشناسان اداره کل مدیریت بحران جهت هماهنگی و برنامه ریزی احداث پارک بحران شهرداری

حضور کارشناسان اداره کل مدیریت بحران جهت هماهنگی و برنامه ریزی احداث پارک بحران شهرداریدسته بندی : اخبار شهر
ارسال دیدگاه